Maksullisiin lisäpalveluihin liittyvä näkemysero kuluttaja-asiamiehen kanssa ratkaistaan viimein markkinaoikeudessa. Blue Financelle uutinen on mieluinen, sillä nyt asiaan saadaan vihdoin lainopillista selvyyttä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on valvonnassaan puuttunut toimintaamme vedoten kuluttajansuojalain osaan, jonka mukaan kuluttajalta ei tule periä luoton korkoa lukuun ottamatta sellaisia luottokustannuksia, jotka ylittävät päivää kohden 0,01 prosenttia luottosopimuksen mukaisesta luoton määrästä tai luottorajasta sopimuksen voimassaoloajalta. KKV:n näkemyksen mukaan Blue Financen tulisi pidättyä tarjoamasta valikoimastaan löytyviä maksullisia lisäpalveluja, kuten paperilaskutusta ja luottohakemuksen nopeutettua käsittelyä, mikäli näiden kulujen periminen johtaa kuluttajansuojalaissa mainitun luottokustannusten enimmäismäärän ylittymiseen.

Blue Finance ei ole samaa mieltä KKV:n näkemyksen kanssa. Kuluttajansuojalain mukaan luottokustannuksiksi ei lueta sellaisia kuluja, jotka perustuvat lisäpalveluun, jonka ottaminen ei ole edellytyksenä luoton saamiselle markkinoiduin ehdoin. Lain sanamuoto ja tarkoitus on selkeä, eivätkä Blue Financen perimät kustannukset ole kuluttajansuojalain tarkoittamia ”luottokustannuksia”; palveluiden valitseminen on täysin vapaaehtoista luotonhakijalle, joka saa luoton täysin samoin ehdoin myös ilman näitä lisäpalveluita. Kyse on siis puhtaasti lisäpalveluista, joilla luotonantaja voi tarjota asiakkailleen parempaa palvelua, ja jonka tuottamisesta aiheutuu luotonantajalle lisäkustannuksia.

”On erikoista luokitella esimerkiksi paperilasku sellaiseksi sopimuksen peruselementiksi, jota ei voida erottaa luottosuhteesta, koska me kuitenkin kokonaan digitaalisesti toimivana lainapalveluna lähetämme jokaiselle asiakkaalle sähköpostitse maksuttoman e-laskun, jota asiakas lisäksi pääsee myös tarkastelemaan oma.bluefinance-palvelusta 24/7. Paperilasku on asiakkaan vapaasti valittavissa oleva lisäpalvelu, johon liittyvä palvelupalkkio liittyy paperilaskun lähettämisen lisäkustannuksiin, jotka ovat nykyään verrattain korkeat,” sanoo Blue Financen Suomen maajohtaja Petra Mengelt.

Blue Finance Suomi Oy on esittänyt KKV:lle oman näkemyksensä asiasta perustuen lakiin ja Euroopan Unionin säännöksiin. Kantansa tueksi Blue Finance on konsultoinut Suomen johtavia oikeusoppineita, joiden arvio on myös ollut se, että KKV:n näkemys on lain hyvin selkeän sanamuodon vastainen.

KKV:n päätöstä asiassa on odotettu yli puoli vuotta, ja Blue Financen toive onkin koko ajan ollut, että asia saatettaisiin ripeästi markkinaoikeuden käsiteltäväksi. KKV:n 28.1. antamalla ilmoituksella asia nyt vihdoin etenee asianmukaisessa järjestyksessä. Blue Finance on tähän hyvin tyytyväinen ja pitää ratkaisua oikeana, koska näin asiaan saadaan laintulkinnallista selvyyttä.

”Meistä on hienoa, että KKV on myöntänyt, ettei heidän näkemyksensä ole ainoa oikea, ja suostunut hakemaan asiaan ratkaisua oikeudelta. Oma kantamme eroaa KKV:n näkemyksestä, ja odotamme oikeuden ratkaisevan asian eduksemme. On kuitenkin selvää, että oli oikeuden ratkaisu mikä tahansa, Blue Finance tulee kunnioittamaan ratkaisua ja toimimaan sen mukaisesti”, Mengelt summaa.

 

Lue artikkeli englanniksi täältä.